Vítame Vás na našich stránkach.

Sme spoločnosť zameraná na posúvanie hraníc pre firmy, ktoré si myslia , že ich hranice sa už nedajú posunúť. Sme spoločnosť , ktorá pomáha adaptovať produkt pre daný trh.

Sme spoločnosť MS SOLUTIONS , O.Z. ktorá si na základe plánovanej politiky zvolila cestu občianskeho združenia, prechodom z s.r.o.. Spoločnosť MS Solutions, s.r.o. vznikla 2.7.2013 zmenou politiky, zo spoločnosti MM mark, s.r.o. a zo živnosti od roku 2004. Rokmi práce v Slovenskom prostredí sme vyšpecifikovali naše zameranie na konkrétny produkt. Transformácia nastala aj z dôvodu spolupráce s verejnou správou. Práve z týchto spoluprác sme sa rozhodli, že sa staneme neplatcami DPH.

naše motto :

“Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living the result of other people’s thinking. Don’t let the noise of other opinions drown your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition, they somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.” ( Steve Jobs )